Kørsel til aktivitet

Kørsel til aktivitet

Der er nu mulighed for at benytte sig af den ny indførte taxaordning eller NT-flextur. Se nedenstående:

Den gamle Taxaordning er tilbage.
Takket være et godt og ihærdigt arbejde i Ældrerådet, starter vi taxaordning op igen efter sommerferien.
Udvalget for teknik og miljø, der står for busser og taxa i kommunen har samarbejdet med Ældreomsorgsudvalget om at genindføre nedenstående taxaordning, efter opfordring fra Ældrerådet.

Aktiviteten har igen et tilbud om taxakørsel.
Kørselsordning er forbeholdt brugere med funktionsnedsættelse, det vil sige:
- at man ikke selv er i stand til at transportere sig til aktivitetscenter ved gang, cykling, kørsel i egen bil eller bus.
Undtagelsesvis kan der dog gives dispensation fra gældende regler, hvis særlige forhold taler derfor.
Dispensation vil bero på et individuelt skøn foretaget af aktivitetsmedarbejderne.

Der er kun 1 kørsel ind om formiddagen og 1 kørsel ind om eftermiddagen
f.eks. på følgende tidspunkt:
Formiddag: ind til kl. 09.00 hjem kl. 11.30
Eftermiddag: ind til kl. 13.00 hjem kl. 15.30

Pris hver vej er 30kr.
Der købes 10 turs taxakort af aktivitetsmedarbejderne
Ordningen kan benyttes til max 2 ugentlige aktiviteter

 

Generelt om Flextur-NT

Nordjyllands Trafikselskabs Flextur en kombination af bus og taxa, hvor man hentes i enten taxa eller minibus.

Flextur er et billigt og flexibelt alternativ når man skal ud af døren, og stopper ved din fordør, og bringer dig hen hvor du vil.

Flextur kører den korteste vej med de passagerer der har bestilt , og flextur køres i tidsrummet kl. 6.00 til 23.00.

Flextur kan bestilles fra 14 dage før man skal bruge kørslen ,og indtil 2 timer før du skal afsted.

Flextur kan bestilles på tlf. 99 34 11 34, i tidsrummet  kl. 7.00 til kl. 20.00.

Flextursordningen administreres udelukkende hos Nordjyllands Trafikselskab.

Har du brug for hjælp? 

Vi vil gerne hjælpe dig over på Taxa eller NT-Flextur, hvis du har brug for kørsel til vores aktiviteter. Du skal bare kontakte aktivitetsmedarbejderen, der hvor du ønsker at deltage. 

Center/sted:

Kontaktperson:

Margrethelund Dronninglund

Anne Marie Simonsen Christensen
tlf. 20 96 42 13 anne.marie.simonsen@99454545.dk

Anette Pinstrup tlf. 29 64 92 77
anette.pinstrup@99454545.dk

Aså

Charlotte Mikkelsen tlf.25 23 67 19 charlotte.mikkelsen@99454545.dk

Rosendalscentret Agersted

Charlotte Mikkelsen tlf.25 23 67 19 el. 98 85 45 20 charlotte.mikkelsen@99454545.dk 

Stengården Hjallerup

Anne Marie Simonsen Christensen
tlf. 20 96 42 13
anne.marie.simonsen@99454545.dk

Hellevadlund Klokkerholm

Helle Rasmussen tlf. 25 23 67 18
helle.rasmussen.2@99454545.dk

Elmehøj Ø. Brønderslev

Linda Baszczak tlf. 29 64 91 67
linda.baszczak@99454545.dk

Rosengården Jerslev

Helle Rasmussen tlf. 25 23 67 18
helle.rasmussen.2@99454545.dk

Valdermarsgade Brønderslev

Linda Baszczak tlf. 29 64 91 67
linda.baszczak@99454545.dk

Aktivitetscenter Grønningen Brønderslev

Centrets Tlf. 99 45 51 87

Jydske Ås Flauenskjold        

Camilla Hein Kjeldsen 
tlf. 25 23 67 17 camilla.hein.kjeldsen@99454545.dk

Opdateret 12. marts 2018