Centerrådene

Centerrådenes opståen

Efter kommunesammenlægningen i januar 2007 var der brug for en harmonisering indenfor aktivitetsområdet.
Vigtige punkter i harmoniseringen var brugerrådenes fremtid.

Brugerrådene i den østlige del af kommune, og centerrådet ved Aktivitetscenter Grønningen, havde i mange år udført et stort stykke frivilligt socialt arbejde.
Rådene planlagde og afholdt arrangementer for bl.a. plejehjemsbeboere, for ældre i eget hjem med særlige behov og for friske ældre.

Det var vigtigt, at bevare dette arbejde.
Derfor blev der i maj 2008 nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra hvert af de eksisterende brugerråd.
Arbejdsgruppen mødtes ca. 1 gang om måneden, for bl.a. at lave nye vedtægter og for at harmonisere økonomien.

Arbejdsgruppen var klar med nye vedtægter i efteråret 2008,  og der var valg til de nye råd i uge 46 (november) 2008. De nye råd tiltrådte 1. januar 2009.

Følgende steder er der centerråd:
Ved plejecentrene: 
Rosengården i Jerslev
Margrethelund i Dronninglund
Elmehøj i Ø. Brønderslev
Aldersro/Jyske Ås i Flauenskjold 
Kulturhuset i Asaa
Hellevadlund i Klokkerholm
Støberiet i Brønderslev
Valdemarsgade i Brønderslev

Ved Brønderslev kommunens 3 aktivitetscentre: 
Rosendalscentret i Agersted
Aktivitetscenter Grønningen i Brønderslev
Stengårdscentret i Hjallerup

På Stenumgård i Stenum er der ikke oprettet centerråd endnu.

Yderligere information om
Oprettelse af centerråd hos:
Leder - Aktivitet og Frivillige
Lone Nørgaard Larsen
Tlf.: 99 45 44 14 eller 29 40 36 21
lone.norgaard.larsen@99454545.dk

 

 

Opdateret 16. oktober 2018