Den gamle taxaordning er tilbage

Den gamle Taxaordning er tilbage.

Takket være et godt og ihærdigt arbejde i Ældrerådet, starter vi  taxaordning op igen efter sommerferien.

Udvalget for teknik og miljø, der står for busser og taxa i kommunen har samarbejdet med Ældreomsorgsudvalget om at genindføre nedenstående taxaordning, efter opfordring fra Ældrerådet.

Aktiviteten har igen et tilbud om taxakørsel

Kørselsordning er forbeholdt brugere med funktionsnedsættelse, det vil sige:

at man ikke selv er i stand til at transportere sig til aktivitetscenter ved gang, cykling, kørsel i egen bil eller bus.

Undtagelsesvis kan der dog gives dispensation fra gældende regler, hvis særlige forhold taler derfor.

Dispensation vil bero på et individuelt skøn foretaget af aktivitetsmedarbejderne.

Der er kun 1 kørsel ind om formiddagen og 1 kørsel ind om eftermiddagen

f.eks. på følgende tidspunkt:

Formiddag:                ind til kl. 09.00 hjem kl. 11.30

Eftermiddag:              ind til kl. 13.00 hjem kl. 15.30

Pris hver vej er 30kr

Der købes 10 turs taxakort af aktivitetsmedarbejderne

Ordningen kan benyttes til max 2 ugentlige aktiviteter

Opdateret 19. juli 2016